Sparky news 2021/06

Last Updated on: 27th April 2022, 12:43 pm

The 6th monthly Sparky project and donate report of 2021:
– Linux kernel updated up to version 5.13.0
– Added to repos: FreeTube, FrostWire, Lightworks
– Sparky 2021.06 of the semi-rolling line released
– new app Sparky Welcome replaces Sparky First Run

Many thanks to all of you for supporting our open-source projects, specially in this difficult days. Your donations help keeping them alive.
Don’t forget to send a small tip in July too, please.

* Thank you very much for your support, but it is getting smaller every next month 🙁
We are not able to collect even the minimum amount of the necessary monthly support.
Income from the advertising is also smaller – it is even not enough to cover living a one person in Warsaw, but there are two of us.
It is getting harder for us to live and work now, so we ask you – consider monthly support, please.
SparkyLinux, Linux, ArchiveOS and our other services are our only work we have.
We will not survive without your support!

* Bardzo dziękujemy Wam za wsparcie, jednak z miesiąca na miesiąc jest ono coraz mniejsze 🙁
Nie udaje się nam uzbierać w miesiącu nawet minimum kwoty potrzebnego wsparcia.
Przychody z reklam są jeszcze mniejsze – nie wystarczają nawet na utrzymanie 1-ej osoby w Warszawie, a jest nas dwoje.
Jest nam coraz trudniej, dlatego bardzo Was prosimy – rozważcie comiesięczne wsparcie na naszą pracę.
SparkyLinux, Linuxiarze, ArchiveOS i inne nasze serwisy to jedyna nasza praca i utrzymanie.
Bez Waszego wsparcia nie przetrwamy!

Country
Supporter
Amount
Poland
Andrzej T.
PLN 100
Sweden
Lars M.
€ 15
Poland
Krzysztof M.
PLN 50
Germany
Olaf T.
€ 10
Poland
Krzysztof S.
PLN 70
Poland
Łukasz S.
PLN 50
UK
Tommaso S.
€ 10
World
Ryan S.
€ 25
World
Douglas M.
€ 50
Poland
Andrzej M.
PLN 5
Poland
Paweł S.
PLN 44.44
World
Michael R.
$ 10
World
Stefan L.
$ 5
World
Mitchel V.
$ 50
World
Tom C.
$ 15
World
Karl A.
€ 1.66
World
Rudolf L.
€ 10
World
Mark H.
€ 15
Poland
Marek B.
PLN 10
World
Alexander F.
€ 10
Poland
Bartłomiej P.
PLN 30
Poland
Jacek G.
PLN 40
Poland
Magdalena T.
€ 4.30
Poland
Stanisław G.
PLN 20
Poland
Andrzej P.
PLN 10
World
Jorg S.
€ 5
Poland
Sebastian K.
€ 10
France
Aymeric L.
€ 10
Poland
Dariusz M.
€ 10
Poland
Maciej P.
PLN 22
UK
Ralph A.
€ 10
Poland
Robert C.
PLN 50
Poland
Wojciech H.
PLN 5
Total:
57%
€ 195.96
PLN 506.44
$ 80

* Keep in mind that some amounts coming to us will be reduced by commissions for online payment services. Only direct sending donations to our bank account will be credited in full.

* Miej na uwadze, że kwota, którą przekażesz nam poprzez system płatności on-line zostanie pomniejszona o prowizję dla pośrednika. W całości wpłynie tylko ta, która zostanie przesłana bezpośrednio na nasze konto bankowe.

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.