Sparky news 2021/01

Last Updated on: 16th June 2023, 02:17 pm

The first monthly Sparky project and donate report of 2021:
– Linux kernel updated up to version 5.10.12 & 5.11-rc5
– added to repos: DeepL-Linux Client, Trible bittorrent client, SteamTinkerLaunch

Do you think about a Sparky repo mirror server in your location?
What you need is:
– a fully managed vps with hard/ssd disk >= 20GB
– RAM >= 512MB
– CPU >= 1
– ssh access
– Debian 9/10 (preferred) or Ubuntu 18.04/20.04 or CentOS 7/8 preinstalled
– monthly bandwidth > 500GB
– one IP4 address
– NS record to redirect a new repo subdomain to
Let me know via the contact form if you could provide a VPS to Sparky repo mirror, please. I could set it up for you.

* Thank all of you very much, but unfortunately we did not found exact amount to the server, as well as to life 🙁
We paid for the server taking missing amount from the life part, which in January is less than half. Now we under a minimum line of we need 🙁
We can not count on subsidies from our country, because we do not run a business – only in you hope.
Please help us to survive the hard times – Linuxinarze, SparkyLinux, ArchiveOS are only our work and source of income – without you we will not make it.

Don’t forget to send a small tip in February too, please.

* Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom, ale niestety nie udało nam się uzbierać całej kwoty na serwer, jak również na życie 🙁
Opłaciliśmy serwer dopłacając z pieniądzy na życie, których w styczniu uzbieraliśmy niespełna połowę. Teraz jesteśmy na minusie 🙁
Nie możemy liczyć na dotacje od naszego Państwa, bo nie prowadzimy działalności – jedynie w Was nadzieja.
Pomóżcie przetrwać nam ciężkie czasy – Linuxiarze, SparkyLinux, ArchiveOs to nasza jedyna praca i źródło utrzymania – bez Was nie damy rady.

Country
Supporter
Amount
World
Gernot P.
$ 10
World
Tom C.
$ 15
World
Neal B.
$ 2
World
Mitchel V.
$ 10
Germany
Olaf T.
€ 10
Poland
Aleksander S.
PLN 260
Poland
Krzysztof M.
PLN 50
Poland
Krzysztof S.
PLN 75
Poland
Robert C.
PLN 100
Poland
Barbara Z.
PLN 50
World
Michael L.
€ 5
World
Nicholas F.
€ 10.75
Poland
Andrzej M.
PLN 5
Poland
Ryszard K.
PLN 25
World
Rudolf L.
€ 10
World
Karl A.
€ 1.66
Poland
Piotr M.
€ 25
World
Alexander F.
€ 10
Poland
Krzysztof P.
PLN 50
Poland
Jacek G.
PLN 40
Poland
Stanisław G.
PLN 20
World
Jorg S.
€ 5
Poland
Andrzej P.
PLN 20
Poland
Witold Ś.
PLN 50
Poland
Maria B.
PLN 50
France
Aymeric L.
€ 10
Poland
Arkadiusz G.
PLN 20
Poland
Dariusz M.
€ 10
World
Michael C.
€ 20
Poland
Dariusz B.
PLN 50
World
Christian F.
€ 10
Poland
Karol N.
PLN 200
Germany
Wolfgang L.
€ 12
World
Ralf A.
€ 10
Total:
49%
+30% to VPS (85% in total)
€ 149.41
PLN 1065
$ 37

* Keep in mind that some amounts coming to us will be reduced by commissions for online payment services. Only direct sending donations to our bank account will be credited in full.

* Miej na uwadze, że kwota, którą przekażesz nam poprzez system płatności on-line zostanie pomniejszona o prowizję dla pośrednika. W całości wpłynie tylko ta, która zostanie przesłana bezpośrednio na nasze konto bankowe.

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content