User Tools

Site Tools


pl:upgrade

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:upgrade [2019/08/14 22:41] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Ręczna aktualizacja systemu =====
 +
 +Ręczną aktualizację systemu można wykonać w dowolnym emulatorze terminala, w zależności od środowiska pulpitu, na przykład:
 +
 +   * Lxterminal (LXDE, Openbox, JWM)
 +   * Terminal MATE (MATE)
 +   * Konsole (KDE)
 +   * QTerminal (LXQt)
 +   * Terminal Xfce4 (Xfce)
 +   * Terminology (Enlightenment)
 +   * Gnome Terminal, Xterm, Terminator, Tilda itp. Itp.
 +
 +lub w terminalu systemowym, który jest dostępny za pomocą klawiszy: „Alt” + „Ctrl” + „F1 - F6” (F7 powrót do X).
 +
 +Wszystkie operacje muszą być wykonane jako administrator systemu (root).
 +
 +Bezpieczna aktualizacja - zaktualizuje wszystkie już zainstalowane pakiety bez instalowania nowych zależności:​
 +
 +   sudo apt-get update
 +   sudo apt-get upgrade
 +
 +Pełna aktualizacja systemu - zaktualizuje wszystkie pakiety, instalując dodatkowe nowe pakiety wymagane przez proces aktualizacji. **Ta opcja jest zalecana dla SparkyLinux**,​ ponieważ jest oparty na Debianie testowym.
 +
 +   sudo apt-get update
 +   sudo apt-get dist-upgrade
 +
 +Jeśli proces aktualizacji się nie powiedzie lub aby mieć pewność, że wszystko poszło dobrze, uruchom:
 +
 +  sudo apt-get install -f
 +
 +Miej na uwadze, że nowe pakiety pojawiają się codziennie w Debianie testowym, więc aktualizuj system tak często, jak to możliwe (codziennie jest idealne, ale to twój wybór).
 +
 +Jeśli **NIE** chcesz zaktualizować wybranego pakietu, wykonaj:
 +
 +   echo nazwa-pakietu hold|dpkg --set-selections
 +
 +Odblokuj wstrzymany pakiet, aby można go było zaktualizować:​
 +
 +   echo nazwa-pakietu install|dpkg --set-selections
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 55%>
 +[[repozytorium|<​--- Repozytoria Sparky]]|[[install_package|Zainstaluj nowe pakiety --->]]
 +</​WRAP>​
  
pl/upgrade.txt · Last modified: 2019/08/14 22:41 by pavroo