User Tools

Site Tools


pl:sparky_arm

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_arm [2019/08/15 18:35] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Edycja ARM =====
 +
 +Edycja Sparky ARM to wersja Sparky stworzona dla jednopłytkowego minikomputera RaspberryPi.
 +
 +Wykorzystuje skrypty i pakiety RaspberryPi i jest oparty na stabilnej gałęzi Debiana.
 +
 +Sparky ARMHF jest dostępny jako obraz „img” w dwóch wersjach:
 +   * „Openbox” - zawiera menedżera okien Openbox i kilka wstępnie zainstalowanych aplikacji
 +   * „CLI” - system operacyjny tylko w trybie tekstowym, więc możesz skonfigurować system na swój sposób
 +
 +Oba mają wstępnie skonfigurowane repozytoria Sparky, więc możesz zainstalować niektóre narzędzia Sparky.
 +
 +Miej na uwadze, iż niektórych pakietów Sparky nie można zainstalować w systemie ARM, takich jak kilka menedżerów okien, kilka przeglądarek internetowych itp.
 +
 +Podstawowa konfiguracja obu wersji to:
 +   * użytkownik:​ „pi”, hasło: „sparky”
 +   * hasło roota: „toor”
 +   * sudo jest domyślnie włączone
 +   * ustawienia regionalne i układ klawiatury en_US
 +
 +Zobacz również:
 +
 +  * [[sparky_armhf_installation|Instalacja Sparky ARMHF na karcie pamięci]]
 +  * [[sparky_armhf_qemu|Emulacja Sparky ARMHF w QEMU]]
 +  * [[sparky_rpi_config|Konfiguracja Sparky RaspberryPi]]
 +  * [[sparky_rpi_language|Język Sparky RaspberryPi]]
 +  * [[sparky_rpi_wifi|Sieć bezprzewodowa Sparky RaspberryPi]]
 +
 +{{:​sparky4-armhf.png?​400|Sparky ARM in QEMU}}
  
pl/sparky_arm.txt · Last modified: 2019/08/15 18:35 by pavroo