User Tools

Site Tools


pl:aptus_upgrade

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:aptus_upgrade [2019/08/19 14:17] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky APTus Upgrade (System Upgrade) =====
  
 +Sparky APTus Upgrade (aka System Upgrade) to małe narzędzie, które:
 +
 +  * aktualizuje listę pakietów
 +  * wykonuje pełną aktualizację systemu (dist-upgrade)
 +  * ponownie sprawdza listę pakietów, aby upewnić się, że nie ma już nic do aktualizacji
 +
 +Sparky APTus Upgrade jest preinstalowany we wszystkich wersjach Sparky; jeśli nie, zainstaluj go:
 +
 +   sudo apt-get install sparky-aptus-upgrade
 +
 +Aktualizacja Sparky APTus zapewnia **ZALECANY** sposób na uaktualnienie instalacji Sparky i pozwala na aktualizację systemu.
 +
 +{{:​sparky-aptus-upgrade.png?​300|}}
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 60%>
 +[[aptus|<​--- Sparky APTus]]|[[aptus_upgrade_checker|Sparky APTus Upgrade Checker --->]]
 +</​WRAP>​
pl/aptus_upgrade.txt · Last modified: 2019/08/19 14:17 by pavroo